CONTACT

Contact organisatie expositie

Lynn Kaplanian-Buller

info@passingonthecomfort.nl

+31 (0) 6 54 78 75 65

Contact comforters maken

Jeannette Stenvers
Marjan Huisman

comforters@doopsgezind.nl

Colofon

© 2016 – Stichting
Internationaal Menno Simons Centrum

Penningmeester
S.B. Hornyàk
Oude Slingeweg 1A 
9204 WS DRACHTEN
s.hornyak@chello.nl

Expositie vrijwilligers:
Afke Kuipers
Jantine Pleizier
Jeanette Stenvers
Marjan Huisman