MCC

Mennonite Central Committee (MCC) is een Noord- Amerikaanse hulp-, ontwikkelings- en vredesinstantie, die optreedt namens de Mennonite en Brethren in Christ kerkgenootschappen.
Zij komen voor het eerst bijeen op 27 september 1920 om de golf van ontheemden uit post WOI Europa die naar Canada komen, op te vangen. De families van vele van de quiltmakers zijn ook gevlucht na WOI of veel eerder. De herinneringen zijn doorgegeven. Men wil nu terug geven.

Zie site MCC:  Comforters en kits.