Menno Simons Centrum

De stichting heeft reeds een uitgebreid programma van voorlichting en documentatie, tentoonstellingen en publikaties op haar conto. Ze draagt ook zorg voor de quilts en de publicatie van Nederlandstalige en Duitstalige edities van dit boek.