Menno Simons Centrum

In 2002 zijn op initiatief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit verkennende gesprekken gestart over de mogelijke oprichting van een Internationaal Menno Simons Centrum in Witmarsum.

Op 8 juni 2005 is de oprichting dan zover met als belangrijkste opdracht en doel om het ‘hart van de wereldbroederschap’ tot een èchte ontmoetingsplaats te verheffen. Tot een plek die recht doet aan de betekenis van Menno Simons voor de wereldwijde doperse beweging en zijn invloed op maatschappelijke ontwikkelingen…

De stichting heeft reeds een uitgebreid programma van voorlichting en documentatie, tentoonstellingen en publikaties op haar conto. Ze draagt ook zorg voor de quilts en de publicatie van Nederlandstalige en Duitstalige edities van dit boek.