BOEKEN

Het boek

Twee vrouwen, An en Lynn vonden elkaar in Nederland, bij elkaar gebracht door een stel versleten quilts gemaakt door groepen vrouwen aan de andere kant van de oceaan. Door wat een levende project werd, ontdekten ze gedeelde wortels en groeide er een bijzondere vriendschap.

  • Op de eerste plaats is An, die in de oorlogsjaren haar leven op het spel zet om anderen te helpen. Zo verbergt ze een joodse baby in haar weekend tas, terwijl de boot waar ze op zit onder vuur komt te liggen. Dit is slechts een van haar avonturen.
  • Vervolgens is daar Lynn die vijf en dertig jaar later de quilt ontdekt en op zoek gaat naar hun eigenaar en de verhalen er omheen.

Het resultaat is een biografisch boek, een lappendeken van verhalen, die de verbindende kracht laat zien van vrouwen die anderen helpen.

De oorspronkelijke Engelstalige versie van het boek heet “Passing on the Comfort- the War, the Quilts and the Women who made the Difference” en verscheen in 2005.

Drie jaar later, in 2008, volgde de Nederlandse versie van het boek met als titel: “De verbindende kracht van quilts, lappendeken van verhalen”.

In 2016 is de Duitse versie van het boek verschenen met als titel: “Quilts verbinden. Erzählungen von Krieg, beherzten Frauen und beseelten Decken”.

Boek bestellen

Engelse versie
 
Passing on the Comfort

Nederlandse versie
– Verbindende kracht van Quilts

Duitse versie
– Quilts verbinden

De boeken zijn verkrijgbaar bij:
ABC – The American Book Center -Amsterdam / Den Haag